ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม (Prasat Sadok Kok Thom) ปราสาทหินศิลาแลงขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ศิลปะขอมโบราณแบบคลังและบาปวน มีการค้นพบหลักศิลาจารึกที่จดบันทึกเรื่องราวของชนชาติขอมไว้อย่างยาวนาน เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จัดเป็น “อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม” (Sadok Kok Thom Historical Park) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ราว 641 ไร่ ในหมู่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีอายุเก่าแก่ราว 1,000 กว่าปีมาแล้ว คาดว่าสร้างเสร็จในช่วงสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

ความสำคัญยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การค้นพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม 2 หลัก จดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติขอม เป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช ในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกหลายพระองค์ จนถึงสมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม คำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร คำว่า “สด๊ก” มาจากคำว่า “สด๊อก” แปลว่า “รกทึบ” คำว่า “ก๊อก” แปลว่า “ต้นกก” และคำว่า “ธม” แปลว่า “ใหญ่” ดังนั้น “สด๊กก๊อกธม” จึงแปลว่า “รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ถ้าใครเคยไปเที่ยวชมปราสาทสด๊กก๊อกธมเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีการปรับปรุงบูรณะอะไรมาก แต่ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม วางระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด ลานจอดรถ อาคารซุ้มขายของ ศูนย์บริการข้อมูล และอื่น ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความสะดวกสบายน่าไปเที่ยวชมมากขึ้น

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

เดินตรงเข้าไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ เดินขึ้นบันไดขวามือจะไปสู่บ่อน้ำขนาดใหญ่ในอดีต หากเลี้ยวซ้ายเดินไปก็จะเป็นตัวปราสาทสด๊กก๊อกธม บริเวณโดยรอบก็จะเป็นต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมด

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ตลอดเส้นทางที่เดินตรงไปยังทางเข้าปราสาทก็จะมีเสาหินเรียงเป็นแถวทั้งซ้ายและขวาจนถึงใจกลางปราสาท ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงที่เรียกว่า “กำแพงแก้ว” (Wall)

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

เมื่อเดินผ่านกำแพงแก้วตรงเข้าไป ก็จะสังเกตเห็นคูน้ำยาวล้อมรอบปราสาทชั้นใน ลักษณะเป็นรูปตัวยูที่เรียกว่า “บาราย” (Pond)

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ก่อนจะเดินเข้าไปด้านในสุด จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเฉลียงล้อมรอบที่เรียกว่า “ระเบียงคด” (Gallery) พอเดินผ่านระเบียงคดข้ามซุ้มประตูเข้าไป จะมีอาคาร “บรรณาลัย” (Libraries) ตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวาของซุ้มประตู คาดว่าเป็นที่เก็บตำราในสมัยนั้น

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

บริเวณด้านในใจกลางปราสาทสด๊กก๊อกธม ก็จะเป็น “ปราสาทประธาน” (Main Tower) หรือ “ปรางค์ประธาน” ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเสมือนเขาพระสุเมรุ ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพตามความเชื่อของศาสนาฮินดู และบริเวณโดยรอบยังใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่าง ๆ อีกด้วย

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก “ต้นน้ำเกลี้ยง” หรือ “ต้นรักใหญ่” ปลูกเมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ระวังอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส เพราะเป็นต้นไม้มีพิษ สำหรับคนที่แพ้จะมีอาการคัน)

การเดินทางอาจจะซับซ้อนเล็กน้อย เพราะต้องใช้ทางหลวงชนบท ผ่านเส้นทางหมู่บ้าน แต่หาไม่ยากแน่นอน จะมีป้ายบอกทางไปปราสาทสด๊กก๊อกธมตลอดทาง ถ้าไม่แน่ใจก็จอดถามเส้นทางคนในพื้นที่ได้ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 – 18:00 น. ดูแผนที่ Google map: https://www.google.com/maps/dir/

ตำนานพญานาค “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

ช่วยแชร์เป็นกำลังใจด้วยจ้า...

ใส่ความเห็น