พระพุทธเจ้ากล่าวถึง “ระบบสุริยะจักรวาล” มนุษย์ต่างดาวมีจริง!

ความรู้อันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก (พุทธวจน) เรื่องราวเกี่ยวกับ “ระบบสุริยะจักรวาล” ดวงดาวอื่น ๆ และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่น “มนุษย์ต่างดาว” แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ช่วยแชร์เป็นกำลังใจด้วยจ้า...

ใส่ความเห็น